Gửi Email

Thông tin Thanh Toán

Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng ( +10% VAT ) 
Chủ tài khoản : Công ty TNHH SENTORA VIỆT NAM
Số tải khoản: 19051988

Nội dung chuyển khoản: 
Chuyển tiền thanh toán website “abc.com” “số điện thoại”
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank
Chủ tài khoản : Nguyễn Quốc Duy
Số tải khoản: 0031000262738

Nội dung chuyển khoản: 
Chuyển tiền thanh toán website “abc” “số điện thoại”
Ngân hàng Á Châu ACB
Chủ tài khoản : Nguyễn Quốc Duy
Số tải khoản: 164901469

Nội dung chuyển khoản: 
Chuyển tiền thanh toán website “abc” “số điện thoại”